04. Ważne publikacje poruszające tematykę pracy z uczniem cudzoziemskim w systemie edukacji

  • Dr Krystyna M. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych — perspektywa szkoły. Raport z badań, ORE, Warszawa 2010.
  • Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach. Scenariusze zajęć do pracy w szkołach, red. M. Branka, Dominika Cieślikowska, STOP-KLATKA, Warszawa 2015.
  • Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, red. N. Klorek, K. Kubin, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2012.
  • Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Polskie Forum Migracyjne, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa 2010.
  • Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, red. K. Białek, ORE, Warszawa 2015.
  • Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa 2011.
  • Warsztaty kompetencji międzykulturowych. Podręcznik dla trenerów, red. M. Lipińska, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
  • Wielokulturowość na co dzień — dobre praktyki z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, red. B. Różyczka, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2010.