D. Szkolny system integracji

01. Wstęp

Łukasz Bartosik · Dominika Rypa Szkolny System Integracji został stworzony z myślą o społecznościach szkolnych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie lub w których mogą się pojawić. Jego celem jest ułatwienie pracy w sytuacji, w której w szkole uczą się osoby zróżnicowane pod względem pochodzenia — w szczególności...

02. SSI — model

  Omówienie poszczególnych elementów modelu Elementy z poszczególnych grup, np. „Przed rozpoczęciem roku szkolnego” wzajemnie się uzupełniają, ale, co do zasady, mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Przed rozpoczęciem roku szkolnego warto zadbać o: 1. Przetłumaczenie ważnych dokumentów szkolnych na język obcy Pomoże to lepiej zrozumieć zasady panujące w szkole, ale...

03. SSI w praktyce

Opisany w pierwszej części Szkolny System Integracji jest modelem idealnym, którego elementy można stosować na różnych etapach roku szkolnego, w różnych sytuacjach, można go adaptować w całości lub wykorzystać tylko wybrane części — zależnie od potrzeb i sytuacji w danej szkole. Został on stworzony tak, aby...