E. Lokalne systemy integracji uchodźców w Niemczech i Szwecji

01. Wstęp

Dominika Rypa • Rafał Baczyński-Sielaczek • Anna Paluszek Druga połowa XX i początek XXI wieku stanowiły okres dynamicznych zmian społecznych. To równocześnie czas wielkich wyzwań oraz problemów społecznych i ekonomicznych dotykających zarówno państw rozwiniętych, jak i państw rozwijających się. Jednym z najważniejszych czynników współczesnych przemian oraz zarazem...

02. Polityki krajowe integracji cudzoziemców — MIPEX

Podejmując problematykę polityk integracyjnych migrantów przymusowych, należy odnieść się do poziomu wyższego — polityk integracji obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozwój polityk migracyjnych na poziomie rozwiązań strategicznych ma zasadnicze przełożenie na polityki szczegółowe, w tym ujęciu — na politykę integracji cudzoziemców z...

03. Niemcy

Podstawowe źródło opracowania: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Federalny Urząd do spraw Migracji i Uchodźców) — www.bamf.de Procedura wnioskowania o objęcie ochroną międzynarodową Etap 1. Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową Wniosek o objęcie ochroną międzynarodową składany jest na granicy Niemiec lub na terenie kraju, do władz kraju związkowego za...

04. Szwecja

Podstawowe źródło opracowania: Migrationsverket (Szwedzka Agencja ds. Migracji) — www.migrationsverket.se   Procedura wnioskowania o objęcie ochroną Etap 1. Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową Kontakt z jednym z oddziałów Szwedzkiej Agencji ds. Migracji (Swedish Migration Agency) w Norrköping, Sztokcholmie, Göteborg lub Malmö. Wniosek o status uchodźcy składa się osobiście —...

05. Podsumowanie

Najważniejsze elementy polityk integracyjnych w Niemczech i Szwecji oraz rekomendacje dla Polski Długa historia Niemiec i Szwecji jako krajów imigranckich sprawia, że polityka integracyjna jest przemyślana i nastawiona na jak najszybsze włączenie cudzoziemców do życia społecznego na równych zasadach z osobami posiadającymi obywatelstwo Niemiec czy Szwecji —...