B. Lokalne systemy integracji uchodźców — badania

01. Wizja lokalnych systemów integracji uchodźców

Wojciech Goszczyński • Rafał Baczyński-Sielaczek • Joanna Suchomska • Joanna Stankowska • Michał Wróblewski W naszym opracowaniu zdecydowaliśmy się odejść od zestawu rekomendacji, dobrych rad, wielostronicowych wniosków. Uznaliśmy natomiast, że bazując na wynikach badań, warsztatów, analiz z innych krajów, zaprezentujemy czytelnikowi naszą wizję sprawnie funkcjonujących lokalnych systemów integracji...

02. Wstęp

Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost globalnej mobilności ludzkiej jest ważnym trendem społecznym mającym ogromny wpływ zarówno na kraje wysyłające, jak i społeczeństwa przyjmujące migrantów. Migracje są zjawiskiem, którego wpływ staje się dostrzegalny na każdym poziomie życia społecznego, począwszy od poziomu globalnego, a skończywszy na poziomie lokalnym. Dla wielu...

03. Uchodźcy mają głos! — o badaniu

Faza 1 — lokalne systemy integracji: perspektywa ekspercka Pierwsza faza projektu polegała na zdiagnozowaniu podstawowych problemów, barier i oczekiwań związanych z przyjęciem nowych grup uchodźców w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie ukazuje dwie perspektywy wyzwań i problemów związanych z integracją uchodźców: ekspertów oraz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i posiadających taki status. Badano: [unordered_list style='circle' number_type='circle_number' animate='no'...

04. Polityka państwa w obszarze integracji migrantów przymusowych

Problematyka migracyjna do niedawna nie stanowiła w Polsce ważnej kwestii społecznej. Nie był to temat poruszany w ogólnopolskiej debacie publicznej, pomimo pojawienia się wielu zjawisk mających poważne skutki społeczne, jak na przykład niedawna fala emigracji polskich obywateli do państw Europy Zachodniej czy znaczący wzrost w ostatnich latach imigracji...

05. Preintegracja cudzoziemców wnioskujących o ochronę międzynarodową

Preintegracja jest wstępnym etapem procesu integracji cudzoziemców ze społeczeństwem. Zgodnie z raportem NIK, średnio okres oczekiwania na wydanie decyzji trwa 14,5 miesiąca, a w skrajnych przypadkach nawet do 2–3 lat. Dla badanego ośrodka pobytowego dla cudzoziemców w Grupie okres przebywania w ośrodku rozkładał się następująco: Wykres 1. Okres przebywania w ośrodku dla...

06. Integracja cudzoziemców z uzyskaną ochroną międzynarodową

Integracja cudzoziemców z uzyskaną na terenie Polski ochroną jest zagadnieniem planowanym i koordynowanym centralnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak jest to proces mający szczególnie istotny wymiar lokalny, realizowany przez lokalne instytucje i w społecznościach lokalnych. Podstawowym narzędziem integracji cudzoziemców z uzyskaną ochroną (status uchodźcy i ochrona uzupełniająca) są Indywidualne...

07. Społeczności lokalne o uchodźcach

Opis badanych miejscowości Grupa Grupa to miejscowość znajdująca się w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Dragacz. W gminie mieszka 7 204 mieszkańców (dane na rok 2015). Ponad połowa powierzchni to grunty rolne. Bezrobocie w 2014 roku wyniosło 15,8%, przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańców gminy (3483 zł) jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce...

08. Razem czy osobno? Diagnoza relacji mieszkańców badanych miejscowości z cudzoziemcami z ośrodka

Nastroje społeczne Obecność ośrodka budzi emocje większości mieszkańców we wszystkich badanych miejscowościach. W każdej z nich ponad połowa potrafi wyjść poza ocenę neutralną i pozytywnie lub negatywnie ustosunkować się do obecnej sytuacji. Różnice pojawiają się na poziomie rozkładu wyników przypisanych postawie aprobującej (oceny zdecydowanie i raczej pozytywne) lub krytycznej (oceny...

09. Uchodźcy w zwierciadle: ideologia a postrzeganie uchodźców

Czy boję się uchodźców? Racjonalne i afektywne oceny uchodźców Relacje lokalnej społeczności z mieszkańcami ośrodka nie mogą ograniczać się tylko i wyłącznie do realnych doświadczeń, codziennych kontaktów, prawdziwych historii. Na stosunek do osób innej narodowości ma wpływ ideologia, sposób w jaki się mówi i myśli o samym zjawisku, co pisze się w prasie,...

10. Mapowanie społeczności lokalnych

W założeniu badanie miało m.in. przetestować na ile wpływ na uchodźców mają doświadczenia z mieszkańcami ośrodków, a na ile specyficzna konstrukcja lokalności, układ ponadjednostkowych cech kształtujących daną miejscowość. Dlatego w próbie znalazły się dwie skrajnie od siebie różne miejscowości. Peryferyjna Grupa i podmiejska, elitarna Podkowa Leśna. Część narzędzia zostało podzielone...

Writing Environment

Narzędzie do mapowania społeczności

[vc_row][vc_column width="1/2"] Do czego służy mapa? Mapa jest narzędziem, która ma służyć do prostej oceny stopnia ryzyka związanego z lokalizacją ośrodków dla uchodźców, bądź osób starających się o ten status.Mapa ma wykazać potencjalne problemy, które mogą wystąpić w trakcie lokalizacji ośrodka lub integracji jego mieszkańców. Narzędzie bazuje...