12. Harmonogram prac koordynatora LSICU

Poniżej opisano najpilniejsze zadania w obszarze koordynacji na okres pierwszego roku działania systemu.

  1. Organizacja pierwszego spotkania roboczego inaugurującego LSICU w Dragaczu.
  2. Organizacja spotkania publicznego dla LSICU, społeczności lokalnej i cudzoziemców w celu prezentacji założeń systemu i dyskusji na temat zaplanowanych działań.
  3. Budowa bazy kontaktowej członków LSICU i ich zastępców.
  4. Ustalenie harmonogramu spotkań zespołu (nie rzadziej niż raz na kwartał). Zaplanowanie szczegółowego harmonogramu prac w okresach kwartalnych z podaniem daty, opisu działań, osób/instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań, niezbędnych zasobów i materiałów.
  5. Zdiagnozowanie potrzebnych zasobów osobowych i finansowych związanych z realizacją działań w obszarze integracji cudzoziemców i uchodźców dla poszczególnych instytucji LSICU i koordynacja procesu pozyskiwania środków na realizację zadań przez poszczególne instytucje.
  6. Przygotowanie planu rozwoju kompetencji członków LSICU. Planowanie i poszukiwanie szkoleń, warsztatów. Zakres minimalny: przepisy prawne, praca z dziećmi w szkole wielokulturowej, praca socjalna z rodzinami cudzoziemskimi, mediacje, kursy językowe.
  7. Raportowanie działań realizowanych przez podmioty LSICU oraz podmioty zewnętrzne działające w obszarze integracji cudzoziemców na ternie gminy.
  8. Budowa bazy kontaktów eksperckich (mediatorzy, prawnicy, tłumacze, instytucje działające na rzecz integracji cudzoziemców, instytucje publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych ujętych w procedurze zgodnie z ustawą).
  9. Promocja działań w gminie Dragacz i poza gminą.
  10. Koordynacja procesu budowy „biblioteczki”, czyli wewnętrznej bazy danych i informacji z obszaru integracji cudzoziemców. W jej zasobach powinny znaleźć się: przepisy prawne, procedury, materiały edukacyjne, informacyjne, badania, raporty, doniesienia medialne. Udostępnienie materiałów w internetowej bazie danych dla instytucji działających w LSICU lub z wykorzystaniem strony internetowej (np. portalu www fundacji EMIC). Biblioteczka LSICU ma być podręcznym źródłem aktualnych danych i wiedzy dla osób zaangażowanych w procesy integracyjne cudzoziemców na terenie gminy Dragacz.