Narzędzie do mapowania społeczności

Do czego służy mapa?

Mapa jest narzędziem, która ma służyć do prostej oceny stopnia ryzyka związanego z lokalizacją ośrodków dla uchodźców, bądź osób starających się o ten status.Mapa ma wykazać potencjalne problemy, które mogą wystąpić w trakcie lokalizacji ośrodka lub integracji jego mieszkańców. Narzędzie bazuje na obszarach zdiagnozowanych w trakcie badania „Wielogłos”, ma jednak charakter poglądowy, służy przede wszystkim do uwrażliwienia działaczy, lokalnych liderów, władz samorządowych.

Obszary mapy:

  • Strukturalne — związane z sytuacją makro, tym co się pisze i mówi o uchodźcach, jaka obowiązuje narracje polityczna, jakie lęki występują.
  • Instytucjonalne — związane z efektywnością i przygotowaniem lokalnych, regionalnych i krajowych instytucji odpowiedzialnych za pracę z uchodźcami i osobami starającymi się o taki status.
  • Lokalne — związane z charakterem, specyfiką i tradycjami społeczności lokalnej, w której lokowany jest ośrodek lub prowadzone są działania na rzecz integracji.
  • Przestrzenne — wskazujące na związek między fizyczną przestrzenią, sposobem lokalizacji ośrodków a jakością więzi społecznych z mieszkańcami.

Jak korzystać z mapy?

  • Podstawą mapy są punkty ryzyka. Należy ocenić, który z opisów w danej kategorii w największym stopniu pasuje do danej miejscowości i w komórce z punktami dopisać odpowiednią liczbę punktów ryzyka.
  • Łącznie oceniamy społeczność w 17 kategoriach: każdą kategorię oceniamy tylko raz, przypisujemy jej punkt tylko dla odpowiedzi, która najlepiej odpowiada społeczności.
  • Punkty ryzyka sumujemy: społeczności mogą uzyskać od 0 (sytuacja idealna — duże prawdopodobieństwo udanej integracji) do -52 (sytuacja skrajnie negatywna — duże prawdopodobieństwo niepowodzenia integracji).
  • Oceny dokonujemy w przybliżeniu: po dłuższym okresie obserwacji życia społeczności i jej mieszkańców.
  • Mapa pokazuje obszary problemowe: otrzymujemy dzięki niej podstawowe informacje o obszarach wymagających szczególnej uwagi.

 

Należy pamiętać, że mapa ma nam pomóc w diagnozie sytuacji i wyzwań. Nie może być traktowana w sposób mechaniczny; narzędzie to tylko określa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z integracją uchodźców.

 

 

Pobierz narzędzie do mapowania społeczności